Kruhové objazdy

Takéto veci dokážu navrhnúť cestní architekti:

SWINDON:

Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

BENFLEET:

Zväčšiť mapu

DENHAM:

Zväčšiť mapu

COLCHESTER:

Zväčšiť mapu

AYLESBURY:

Zväčšiť mapu

Vyzerá to síce ako kruhové objazdy, ale v skutočnosti sú to okruhy (jazdí sa v nich v obidvoch smeroch)
s križovatkami (kruhovými objazdmi) na vstupoch do okruhu a celé to je veľká zložita sústava križovatiek.
Nasledujúci obrázok ukazuje naozajstný veľký kruhový objazd v Paríži.

PARIS:

Zväčšiť mapu