DETSKÉ KROJOVANÉ SLÁVNOSTI 2010 - Veľké Leváre

Obec Veľké Leváre a detský folklórny súbor Leváranek
Vás pozývajú na prvý ročník folklórneho festivalu

DETSKÉ KROJOVANÉ SLÁVNOSTI
VO VEĽKÝCH LEVÁROCH

v sobotu 29. 5. 2010 v habánskom amfiteátri,
v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome
vo Veľkých Levároch

Program festivalu:
13.30 hod. – krojovaný sprievod obcou od kultúrneho domu
14.00 hod. – slávnostné otvorenie festivalu
14.15 – 18.00 hod. – vystúpenie súborov v habánskom amfiteátri:
DFS Leváranek z Veľkých Levár – SLOVENSKO
DFS Kordulka zo Starého Poddvorova – MORAVA
DFS Grbarčieta z Devínskej Novej Vsi - SLOVENSKO
DFS Klnka z Bratislavy – SLOVENSKO
DFS Štvrtčánek z Plaveckého Štvrtka – SLOVENSKO
DFS Hanýsek zo Šakvic – MORAVA
Gajdoška Dominika Kevická z Bratislavy - SLOVENSKO

Občerstvenie je zabezpečené.
Počas festivalu bude otvorené Habánske múzeum, habánska kaplnka a po okolí budú stánky s ľudovo-umeleckými predmetmi. Všetci ste srdečne vítaní!

Viac informácií nájdete na www.levaranek.sk, levaranek@centrum.sk, tel.č.: 0905810268